Gezondonline

Magazine cover

Manage een crisis ook online

................................................................

“SOCIAL MEDIA EN ONLINE BEPALEN VOOR EEN GROOT DEEL HET BEELD RONDOM EEN INCIDENT.”

Sacha van Olphen:

................................................................

Bij een ramp of crisis, zoals de brand bij Shell Moerdijk in juni 2014, is het niet meer mogelijk om de media te beheersen en het publiek gestuurd en gedoseerd informatie aan te bieden. Door social media is iedereen altijd en overal op de hoogte. Het is daarom zaak continu te monitoren wat er speelt bij het publiek
en met actuele informatie de burgers voor te lichten wat zij kunnen doen ter bescherming van hun gezondheid.

om te zien hoe een crisis offline en online gemanaged kan worden.

CRISIS ÓÓK ONLINE’

‘MANAGE EEN

BURGERHULPNET-WERK READY2HELP

......................

BEST PRACTICE

BURGERHULPNET-WERK READY2HELP

......................

BEST PRACTICE

MANAGE EEN CRISIS ÓÓK ONLINE

......................

VIDEO

MANAGE EEN CRISIS ÓÓK ONLINE

......................

VIDEO

BEST PRACTICE

BURGERHULPNETWERK READY2HELP
Onlangs heeft het Rode Kruis het burgerhulp-netwerk Ready2Help opgericht. In dit filmpje ziet
u een uitleg over Ready2Help. Inmiddels zijn er meer dan 5000 mensen aangesloten en digitaal oproep-baar bij calamiteiten. Deelnemers aan dit burger-netwerk kunnen zich aanmelden via internet. Half maart 2015 heeft er een eerste praktijkoefening met dit burgernetwerk plaatsgevonden in Dordrecht, waar een dreigende overstroming werd nagebootst. Naast de praktische oefening door bijvoorbeeld het vullen van zandzakken, werd er tegelijkertijd ook online geoefend. Hulpverleners boden via Twitter hulp aan en gaven tips over hoe om te gaan met de 'ramp'. De oefening was in Nederland tijdelijk een trending topic op Twitter, wat dus aangeeft hoe snel het nieuws zich kan verspreiden.

www.ready2help.nl

https://www.youtube.com/watch?v=S6dkM1MkOaE

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3892876/2015/03/09/Rode-Kruis-bereidt-zich-voor-op-grootste-ramp-tot-nu-toe.dhtml

Versterk online advies

Colofon

Technology by MagStream Real Time Publishing