Gezondonline

Magazine cover

Versterk online advies

STAPPENTELLERS
EN SLIMME WEEGSCHALEN

......................

BEST PRACTICE

STAPPENTELLERS
EN SLIMME WEEGSCHALEN

......................

BEST PRACTICE

ONLINE ADVIES AAN CLIËNTEN MAAT-SCHAPPELIJKE OPVANG

......................

BEST PRACTICE

ONLINE ADVIES AAN CLIËNTEN MAAT-SCHAPPELIJKE OPVANG

......................

BEST PRACTICE

Mijn Kind in Beeld is toegankelijk én veilig. voor meer uitleg. Ouders loggen in met hun DigiD-wachtwoord en ontvangen via
sms een verificatie. Pas daarna krijgen zij toegang tot het dossier en de persoonlijke gegevens. Vervolgens kunnen ze zelf online alle afspraken maken met de jeugdgezondheidszorg, de groeicurves van hun kind bekijken, een korte samenvatting van het consult inzien of digitale flyers lezen die in een adviesgesprek aan bod zijn gekomen. Ook vinden ze hier alle informatie
over vaccinaties en de ontwikkeling van hun kind.

ONTWIKKELD VOOR EN MET OUDERS
Gebruiksgemak en digitale veiligheid waren de twee belangrijkste eisen van de ouders die bij de ontwikkeling van Mijn Kind in Beeld een centrale rol hebben gespeeld. Mijn Kind in Beeld is nog volop in ontwikkeling. Zo wordt momenteel gewerkt aan de digitalisering van de screeningsvragenlijsten. Ouders kunnen die straks via de site mkib.nl invullen en ontvangen dan ook feedback terug. De optie van beeldbellen voor advies wordt onderzocht. In de toekomst blijft de Jeugdgezondheidszorg in West-Brabant bij ouders toetsen of het portaal nog steeds aansluit op hun wensen en behoeften.

OOK IN DE TOEKOMST VOOR COLLECTIEVE GEGEVENS
De anonieme gegevens van Mijn Kind in Beeld geven gemeenten in de nabije toekomst op collectief niveau meer inzicht in de gezondheid van groepen kinderen. Door de mogelijkheid om digitaal vragenlijsten te versturen, kunnen de gemeenten de gezondheid van groepen kinderen
nog beter volgen.

NAAR 1 van 2

TERUG

TERUG

ernstige gevolgen hebben, zoals verminderde vruchtbaarheid en ontstekingen aan diverse organen. “De gezondheidsschade is enorm”, zegt Marij. “Daarom geeft de GGD voorlichting over de risico’s en nodigt actief jongeren uit voor een test.”

OUTREACHENDE AANPAK
Naast wekelijkse spreekuren, zijn Marianne en Marij regelmatig te vinden op scholen en dancefestivals. “De bedoeling is dat jongeren ons Sense-spreekuur weten te vinden als ze vragen of problemen hebben”, vertelt Marij. “Ook geven we voorlichting aan jongeren met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen. Net als ieder ander, moeten ook zij voorlichting krijgen.”

WAT KAN DE GEMEENTE DOEN?
Het is voor gemeenten belangrijk het thema Seksuele Gezondheid en relaties op te nemen in volksgezondheids- en jeugdbeleid. Niet alleen op het voortgezet onderwijs, maar ook bij jongerenwerk kan een gemeente samenwerken met Sense om jongeren weerbaar te maken voor hun gezondheid en veiligheid. “Het komt nog teveel voor dat jongeren geen of verkeerde kennis hebben over soa’s en soortgelijke onderwerpen. Ook komen we nog veel jongeren tegen die niet in staat zijn hun grenzen aan te geven”, zeggen Marianne en Marij.

.................................................................

“OUDERS ZITTEN ZELF AAN DE KNOPPEN BIJ MIJN KIND IN BEELD: EEN DIGITAAL PORTAAL VAN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG IN
WEST-BRABANT.”

Inge van den Borne:

.................................................................

NAAR 2 van 2

LEES MEER

LEES MEER

‘Mijn Kind in Beeld’ is een digitaal portaal waar ouders het jeugdgezondheidsdossier van hun kind bekijken. Ze krijgen advies op maat
en maken hun afspraak met de jeugdarts of -verpleegkundige op het moment dat zij daar behoefte aan hebben. “Online advies en de regie bij de ouders”, aldus Inge van den Borne.

ONLINE ADVIES’

‘VERSTERK

Inge van den Borne,
projectleider Mijn Kind in Beeld

APP VOOR JONGEREN MET LICHT VERSTANDE-LIJKE BEPERKING

......................

BEST PRACTICE

APP VOOR JONGEREN MET LICHT VERSTANDE-LIJKE BEPERKING

......................

BEST PRACTICE

JOUWGGD.NL

......................

BEST PRACTICE

JOUWGGD.NL

......................

BEST PRACTICE

STAPPENTELLERS EN SLIMME WEEGSCHALEN
Stappentellers en slimme weegschalen voor de begeleiding van kinderen met beginnend overgewicht. Enkele jeugd-verpleegkundigen van de GGD West-Brabant passen deze nieuwe online mogelijkheden toe bij kinderen uit groep 7
en klas 2 voortgezet onderwijs, in een eerste pilot. Via whatsapp of mail wordt contact gehouden met de kinderen
en hen gevraagd naar ervaringen en resultaten. Wat vinden
ze van de stappenteller en weegschaal? Halen ze de aan-bevolen 10.000 stappen per dag? En bovenal, stimuleert het hen om meer te bewegen? Van februari tot april 2015 zijn er
6 kinderen die deze nieuwe online mogelijkheden testen en
ze zijn vooral over de stappenteller positief: “Als ik heel
veel buiten heb gespeeld, kan ik door de stappenteller zien hoeveel stappen en kilocalorieën dat waren.” En: ”10.000 stappen? Volgens mij heb ik er ook al eens 15.000 gehaald.” Ook de ouders zien een positieve ontwikkeling. Zo zei een vader: ”Hij maakt heel veel kilometers nu”.

BEST PRACTICE

..............................................................................

“HET MOOIE IS DAT BIJ ONLINE BEGELEIDING DE CLIËNT HELEMAAL ZIJN EIGEN TRAJECT BEPAALT.
DE CLIËNT IS DAARMEE IN REGIE OVER ZIJN EIGEN PROCES.”

Maria de Cock,
manager cliëntbureau van SMO Breda:

..............................................................................

ONLINE ADVIES AAN CLIËNTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG
Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda e.o. verleent als één van de begeleidingsvormen online dienstverlening aan dak- en thuislozen; zowel cliënten die zij huisvesten als cliënten die ambulante begeleiding krijgen. Hierbij maken ze gebruik van de modules die het bedrijf Minddistrict ontwikkeld heeft. Deze modules zijn onder andere gericht op sociale vaardigheden, structuur, budgetplanning en grip krijgen op je stemming. Maar er is bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om een ‘zuchtdagboek’ bij te houden. Cliënten gebruiken hun eigen PC of een PC op locatie van de SMO. Online begeleiden blijkt voor sommige cliënten heel laagdrempelig te werken.
Zij delen meer ervaringen als ze het online kunnen doen en ze vinden het prettig om ervaringen op te schrijven op het moment dat deze zich voordoen en het hen uitkomt. Het cliëntdossier is opengesteld en is daarmee hun eigen dossier. De begeleiders spreken af hoe vaak ze digitaal meekijken in het dossier en een reactie geven.

BEST PRACTICE

APP VOOR JONGEREN MET LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING
Met de app M.A.T.T.I.E. kunnen jongeren met een licht verstandelijke beperking zich beter voorbereiden op de soms ingewikkelde maatschappij. De app legt jongeren allerlei situaties voor, via filmpjes op de smartphone. “Wat zou jij doen in deze situatie”, wordt hen gevraagd. De keuzes die de jongeren maken, worden naderhand met hen besproken. In totaal zijn dertig herkenbare situaties gefilmd. Voor meer informatie over de ontwikkelaars, zie de site van de NHL Hogeschool.

BEST PRACTICE

JOUWGGD.NL
JouwGGD.nl is speciaal voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar en samen met hen ontwikkeld.
voor een filmpje met uitleg en een voorbeeld van een chat tussen jongeren en de jeugdarts. Jongeren in West-Brabant vinden op JouwGGD.nl betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Alle informatie is gecheckt en gemaakt door (medische) professionals. Ook kunnen jongeren op de website anoniem chatten en mailen met de GGD-arts of jeugdverpleegkundige. Tevens is er een openbare reactiemogelijkheid op de website. Hier reageren jongeren op onderwerpen of stellen openbaar vragen over het betreffende onderwerp.

BEST PRACTICE

https://www.mkib.nl

http://www.nhl.nl/nieuws/9248/nhl-hogeschool-en-tjallingahiem-pre.html

Bevorder samen redzaam online

Manage een crisis ook online

Technology by MagStream Real Time Publishing