Gezondonline

Magazine cover

Bevorder samen redzaam online

BUURTPREVENTIE VIA WHATSAPP

......................

BEST PRACTICE

BUURTPREVENTIE VIA WHATSAPP

......................

BEST PRACTICE

EEN MAALTIJD DELEN MET BUURTGENOTEN

......................

BEST PRACTICE

EEN MAALTIJD DELEN MET BUURTGENOTEN

......................

BEST PRACTICE

ELKAAR HELPEN ONTLAST GEMEENTEN
CZ is een van de oprichters van de
coöperatie WeHelpen, samen met
onder andere Achmea en Menzis. Met
dit initiatief willen deze organisaties
samenredzaamheid vanzelfsprekender
maken en gemeenten ontlasten. Op
de website kun je hulp aanbieden,
hulp vragen of samen met bekenden zorgen voor een hulpnetwerk voor
een ander. Het stellen van een hulp-vraag is gratis, de aangeboden hulp ook. “Als je niet weet wie je hond uit kan laten als je uit het ziekenhuis komt, dan brengt de website mensen bij elkaar”, zegt Wim van der Meeren. Het is opvallend dat bij WeHelpen
meer aanbieders zijn dan vragers van hulp. “Hulp aanbieden is kennelijk gemakkelijker dan vragen”, denkt
Van der Meeren. Daarom hoopt hij
dat er meer bekendheid komt voor
dit initiatief, zodat de drempel voor hulpbehoevenden lager wordt en
zodat burgers meer zelf oplossen, zonder tussenkomst van de gemeente. “Ik zie eigenlijk geen nadelen aan dit

systeem”, zegt hij. “Gemeenten willen samenredzaamheid en actief burger-schap bevorderen. Online mogelijk-heden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen helpen hierbij enorm.
Als we dit goed organiseren, hoeven mensen niet direct professionele hulp in te schakelen. Daarom ondersteunen we dit als zorgverzekeraar graag.” Langzaam ontstaat er onder meer
door WeHelpen een cultuuromslag: “Mensen vragen eerst familie, vrien-den en buren om steun en gaan dan pas een beroep doen op de formele zorg. Een ander positief effect is dat het je meer regie geeft op je eigen leven. Meer weten? Bekijk dit introductiefilmpje over WeHelpen.

NAAR 1 van 2

TERUG

TERUG

.....................................

Wim van der Meeren:
“WEHELPEN GEEFT REGIE OP JE LEVEN EN STIMULEERT INFORMELE ZORG.”

.....................................

............................

Herhaal infographic

............................

............................

Herhaal infographic

............................

NAAR 2 van 2

LEES MEER

LEES MEER

De één is op zoek naar iemand die kan helpen met tuinieren of boodschappen doen. Een ander haalt veel voldoening uit het helpen van buurtgenoten. De website www.wehelpen.nl
brengt vraag en aanbod bij elkaar. “Een prachtig initiatief”, vindt Wim van der Meeren.

REDZAAM ONLINE’

‘BEVORDER SAMEN

Wim van der Meeren,
Bestuursvoorzitter zorgverzekeraar CZ

INFOGRAPHIC OVERSLAAN

INFOGRAPHIC OVERSLAAN

BEST PRACTICE

BUURTPREVENTIE VIA WHATSAPP
Buurtpreventie via een whatsappgroep komt in verschillende plaatsen in West-Brabant voor.
Kijk op de website www.buurtwhatsapp.nl of het in uw ge-meente al bestaat. Een BuurtWhatsApp is een WhatsAppgroep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Samen waken over de veiligheid in de buurt!

BEST PRACTICE

EEN MAALTIJD DELEN MET BUURTGENOTEN
Ruim 7500 thuiskoks delen hun kooktalent met buurtgenoten. Zij bieden een maaltijd aan om af te halen via de website www.thuisafgehaald.nl.

'Bijzonder Thuisafgehaald' is voor mensen die ondersteuning bij de avondmaaltijd nodig hebben vanwege een beperking om te koken. In dit filmpje krijgt u er uitleg over.

http://www.youtube.com/watch?v=fTkJRpoochM

www.wehelpen.nl

www.buurtwhatsapp.nl

www.thuisafgehaald.nl

http://www.youtube.com/watch?v=sCcjVkXM6L0&feature=youtu.be

Bevorder mediawijsheid

Versterk online advies

Technology by MagStream Real Time Publishing