Gezondonline

Magazine cover

Bevorder mediawijsheid

PREVENTIE VAN CYBERPESTEN

......................

BEST PRACTICE

PREVENTIE VAN CYBERPESTEN

......................

BEST PRACTICE

PREVENTIE VAN STRESS DOOR SOCIALE MEDIA

......................

BEST PRACTICE

PREVENTIE VAN STRESS DOOR SOCIALE MEDIA

......................

BEST PRACTICE

Mediawijsheid is een urgent thema voor gemeenten. Bereid je als gemeente dus voor, zodat je niet achter de feiten aan loopt. “Als je de ontwikkelingen bijhoudt, onrust tijdig signaleert, risico’s kent en kansen benut, ben je als gemeente goed voorbereid. Gemeenten zijn aan zet om samen met hun partners activiteiten uit te zetten om de keerzijden van online terug te dringen. Starten met mediacoaching is een concrete mogelijkheid. In iedere gemeente zou een ambtenaar de voortrekkersrol op zich moeten nemen voor al deze online ontwikkelingen: welke mogelijkheden zijn er, wat leeft er en wat kunnen we ermee?”

MEDIACOACH OP SCHOOL
Dat een school een eigen mediacoach heeft, is nog niet zo gebruikelijk. Het Dongemond College loopt hierin voorop. Susanne van Rootselaar: “bij ons op school krijgen brugklasleerlingen les in mediawijsheid. Dit geeft ze inzicht in alle mogelijkheden, en ze leren hiermee verstandig omgaan. Verder organiseer ik thema-avonden voor ouders, werk ik samen met docenten en geef hen ook advies." Bij een incident rondom mediagebruik, zoals het verspreiden van een vervelend berichtje of filmpje via je smartphone onder je klasgenoten, heb ik als advies: “Maak een online incident bespreekbaar en maak jongeren bewust van de effecten”.

NAAR 2 van 3

TERUG

TERUG

....................................................

“MAAK EEN ONLINE INCIDENT BESPREEKBAAR EN MAAK BEWUST
VAN WAT HET EFFECT KAN ZIJN"

Susanne van Rootselaar,
mediacoach Dongemond College
te Raamsdonksveer:

....................................................

.........................................................................

“MAAK EEN ONLINE INCIDENT BESPREEKBAAR EN MAAK JONGEREN BEWUST VAN DE EFFECTEN”

Susanne van Rootselaar:

.........................................................................

MEDIAWIJSHEID: SOMMIGE FOTO’S HOUD JE LIEVER PRIVÉ

......................

VIDEO

MEDIAWIJSHEID: SOMMIGE FOTO’S HOUD JE LIEVER PRIVÉ

......................

VIDEO

MEDIAWIJSHEID: BEWUSTWORDING DIGITALE VEILIGHEID

......................

VIDEO

MEDIAWIJSHEID: BEWUSTWORDING DIGITALE VEILIGHEID

......................

VIDEO

NAAR 3 van 3

LEES MEER

LEES MEER

..............................................

“ALS CYBERPESTEN OF ANDERE ONLINE PROBLEMEN UIT DE HAND LOPEN, IS DE MAATSCHAPPELIJKE ONRUST GROOT.”

Ans van der Borst:

..............................................

Als mediacoach adviseert Ans van der Borst
over mediawijsheid: de kennis, vaardigheden
en mentaliteit die je nodig hebt om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamen-leving. “Kinderen en jongeren zijn vliegens-vlug en vogelvrij in het gebruik van de media. Maar zij zijn zich vaak niet bewust van de impact van vervelende berichtjes of confron-terende foto’s of filmpjes. Meisjes sturen bij-voorbeeld hun naaktfoto aan hun vriendje. Maar ze hebben niet in de gaten dat deze jongen de foto zo op internet kan zetten als
de relatie over is.”

KEERZIJDEN VAN ONLINE
Cyberpesten komt veel voor, ziet Ans. Dat geldt ook voor grooming: volwassenen die met sek-
suele bedoelingen online contact zoeken met kinderen. Kinderen komen online gemakkelijk bij onderwerpen die niet bij hun leeftijd passen of die zij niet in de juiste context kunnen plaat-sen. Ook gaming vormt een risico. “Gamen is heel leuk en leerzaam, maar het gaat wel om het vinden van een goede balans”, zegt Ans. “Sommige kinderen zitten te lang achter de
computer en kunnen het gevoel met de echte

NAAR 1 van 3

TERUG

TERUG

wereld kwijtraken.”

ZORG VOOR ACTUELE KENNIS
Jongeren, ouders, scholen en ook gemeenten hebben vaak te weinig kennis over online ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen gaan namelijk enorm snel. “Cyberpesten of andere online activiteiten kunnen uit de hand lopen, en dan is de maatschappelijke onrust groot.
Dan komt de casus ineens op het bordje van
de gemeente terecht”, aldus Ans.

Ans van der Borst,
mediacoach GGD West-Brabant, en
Susanne van Rootselaar,
mediacoach Dongemond College te Raamsdonksveer

‘BEVORDER

MEDIAWIJSHEID’

Een appberichtje in een jongerengroep van een voetbalvereniging leek onschuldig. Maar toen ook ouders elkaar uitscholden, groeide het uit tot een groot wijkincident. “Dit soort online incidenten zijn te voorkomen door mensen vaardigheden te leren hoe wijs om te gaan met nieuwe media”, weet Ans van der Borst.

OPVOEDONDER-
STEUNING OMVAT ÓÓK MEDIA-OPVOEDING

......................

BELEID

OPVOEDONDER-
STEUNING OMVAT ÓÓK MEDIA-OPVOEDING

......................

BELEID

MEDIAOPVOEDING

......................

INFOGRAPHIC

MEDIAOPVOEDING

......................

INFOGRAPHIC

NAAR 2 van 3

LEES MEER

LEES MEER

BEST PRACTICE

PREVENTIE CYBERPESTEN
Online pesten (cyberpesten) komt regelmatig voor en veroor-zaakt veel schade aan gezondheid en veiligheid.
Op mediawijsheid.nl vindt u achtergrondartikelen, films, brochures en ander preventiemateriaal. Er is een interactieve film die op scholen wordt ingezet tegen cyberpesten “It’s up
to you”. Scholen zijn enthousiast over deze lessen waarbij jongeren bewust worden van hun rol en het effect van wat ze “posten” op het internet. Eerst denken, dan doen!

.....................................................................

“HEEL VEEL OUDERS WETEN NIET EENS WAT HUN KINDEREN DOEN OP INTERNET EN WAT JE ALLEMAAL KAN DOEN. EN DAN KUNNEN DIE KINDEREN GEWOON HUN GANG GAAN.”

Jasmijn (12) op mediawijsheid.nl:

.....................................................................

BEST PRACTICE

PREVENTIE VAN STRESS DOOR SOCIALE MEDIA
Jongeren staan onder druk door de sterke aantrekkings-
kracht van sociale media. Ze zijn bang om iets te missen
(Fear of Missing Out). Het Bureau Jeugd en Media heeft preventiemateriaal beschikbaar om het thema mediawijs-
heid met jongeren te bespreken.

BELEID

WETTELIJKE TAAK OPVOEDONDERSTEUNING OMVAT ÓÓK MEDIAOPVOEDING
De nieuwe Jeugdwet geeft gemeenten verantwoordelijkheid voor onder meer 'het voorkomen van opgroei- en opvoedings-problemen, het versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuter-
speelzalen, het bevorderen van de opvoedvaardigheden van
de ouders en het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige.'

Hoewel internet veel kansen biedt, zijn er ook risico’s.
Denk aan cyberpesten, phishing, gameverslaving en sexting. Mediaopvoeding is dan ook een essentieel onderdeel van opvoedondersteuning en dus, een gemeentelijke verant-woordelijkheid.

NJI en VNG schreven samen ‘Mediawijsheid, informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid’. Mogelijke ingangen zijn onder meer de LEA (Lokaal Educatieve Agenda), de brede school en de jeugdgezondheidszorg.

INFOGRAPHIC | MEDIAOPVOEDING

https://www.youtube.com/watch?v=zqXRFu1PY2Q

https://www.youtube.com/watch?v=KVRHuhq3BSA&list=PLuYDtVoZ_WgTDsQTF2gj13nTDf5pU1xEm

www.mediawijsheid.nl/online-pesten

http://itsuptoyou.nu/

http://www.bureaujeugdenmedia.nl/

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-105.html

http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2014/attachments/20140402_vng-nji-handreiking-mediawijsheid.pdf

Zet online in voor preventie

Bevorder samen redzaam online

Technology by MagStream Real Time Publishing