Gezondonline

Magazine cover

Zet online in voor preventie


ven mogelijk gebruik maken van deze infor-matie voor hun eigen doelen”, zegt Rutger. “Burgers gaan in hun enthousiasme gemakke-lijk akkoord met de voorwaarden van een app. Maar zeker met data over je eigen gezondheid kan dat nadelige gevolgen hebben voor je privacy. Als mensen veilig omgaan met het geven van data, valt er met online toepassing-
en veel te bereiken voor de gezondheid en zelfredzaamheid van mensen.”

MONITORING PUBLIEKE GEZONDHEID
Behalve dat online toepassingen burgers kunnen helpen om hun zelfredzaamheid te
verhogen, komen er dankzij deze toepassing-
en ook meer mogelijkheden om de gezondheid
van groepen inwoners te volgen. Deze monitor-
cijfers zijn digitaal beschikbaar via applicaties.
Een voorbeeld is een app om GGD-gezondheids-data per gemeente gemakkelijker beschikbaar
te maken. Gezondheid in de eigen gemeente kan zo vergeleken worden met de gezondheid in andere gemeenten. “Verdiep je in deze digitale mogelijkheden en ga het actief
volgen”, adviseren Rutger en Natascha.

GEMEENTELIJK EHEALTH BELEID
Gemeenten hebben nog nauwelijks eHealth beleid, terwijl juist de nieuwe online mogelijk-heden de noodzakelijke transformatie in de
zorg ondersteunen. In dit beleid gaat het niet alleen over kansen, maar ook over keerzijden
en het belang van mediawijsheid. Niet alleen artsen en verpleegkundigen krijgen toegang
tot online gezondheidsinformatie, maar ook
de app-bouwer of andere leveranciers. “Het is belangrijk om je te realiseren dat deze bedrij-

NAAR 2 van 3

TERUG

TERUG

GEZONDHEID EN TECHNOLOGIE LAB

......................

BEST PRACTICE

GEZONDHEID EN TECHNOLOGIE LAB

......................

BEST PRACTICE

OUDEREN LANGER ZELFSTANDIG DANKZIJ ICT

......................

BEST PRACTICE

OUDEREN LANGER ZELFSTANDIG DANKZIJ ICT

......................

BEST PRACTICE

.................................................

Natascha van Riet:
“DANKZIJ ONLINE TOEPASSINGEN KUNNEN WE VEEL BEREIKEN BIJ DE GEZONDHEID EN ZELFREDZAAMHEID VAN MENSEN”

.................................................

EIGENAAR VAN JE GEZONDHEID

......................

VIDEO

EIGENAAR VAN JE GEZONDHEID

......................

VIDEO

METEN IS WETEN, MAAR DAN?

......................

BLOG

METEN IS WETEN, MAAR DAN?

......................

BLOG

NAAR 3 van 3

LEES MEER

LEES MEER

Apps die je gewicht, hartslag of sportprestaties bijhouden. Maar ook verpleegkundigen of dië-tisten die op afstand meekijken naar gebruikers van de zorg en advies geven. Dat zijn enkele voorbeelden van eHealth-toepassingen waar burgers steeds meer gebruik van maken.
De landelijke eHealth-monitor volgt beschik-baarheid en gebruik van eHealth-toepassingen. Doel van deze toepassingen is het bevorderen van de publieke gezondheid. Ze geven meer inzicht in en grip op de gezondheid. Beweeg ik wel voldoende? En hoe is mijn bloeddruk? Ook kunnen apps mensen helpen herinneren om de medicijnen trouw in te nemen. “Daarbij is het wel belangrijk om niet iedereen over één kam
te scheren”, zeggen Rutger Leer en Natascha
van Riet. “De ene persoon heeft een andere aanleiding nodig om tot gezonder gedrag te komen dan de ander. Kijk vooral naar per-
soonlijke behoeften en oplossingen op maat
en naar wie er extra aandacht nodig heeft.”

EIGENAAR VAN JE EIGEN GEZONDHEID
Met apps en andere digitale hulpmiddelen worden mensen minder afhankelijk van
artsen en andere professionals.

Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die met
een digitale bloeddrukmeter voortaan zelf
hun conditie in de gaten houden. Dat heeft grote voordelen. “Als je zelf ‘eigenaar’ bent
van je gezondheid, doe je ook beter je best”,
zegt Rutger. “Je bent bijvoorbeeld trouwer
aan de therapie die je voorgeschreven wordt. Daardoor kan de gezondheidszorg verbeteren en komen artsen meer toe aan persoonlijke aandacht voor degenen die dat nodig hebben.”

.................................................

Rutger Leer:
“E-HEALTH MAAKT TIJD VRIJ BIJ ZORGVERLENERS VOOR DEGENEN DIE DAAR BEHOEFTE AAN HEBBEN OF DIE HET NODIG HEBBEN”

.................................................

NAAR 1 van 3

TERUG

TERUG

NAAR 2 van 3

LEES MEER

LEES MEER

Burgers krijgen steeds meer mogelijkheden om via apps, smart-watches en andere digitale hulpmiddelen hun gezondheid te
volgen en te verbeteren. Digitale hulpmiddelen bieden veel
kansen voor de gemeente om de publieke gezondheid te bevorderen. Maar het vraagt ook aandacht voor het risico
dat gegevens over gezondheid in verkeerde handen vallen.

VOOR PREVENTIE’

‘ZET ONLINE IN

Rutger Leer,
innovatieconsultant Radboudumc in Nijmegen, en
Natascha van Riet, projectmanager innovatie GGD West-Brabant

MINISTERIE VAN VWS WIL SNEL VOORWAARTS!

......................

BELEID

MINISTERIE VAN VWS WIL SNEL VOORWAARTS!

......................

BELEID

KANSEN EN KEERZIJDEN
VAN ONLINE

......................

INFOGRAPHIC

KANSEN EN KEERZIJDEN
VAN ONLINE

......................

INFOGRAPHIC

BEST PRACTICE

GEZONDHEID EN TECHNOLOGIE LAB
De Academie voor Gezondheidszorg van Avans Hogeschool Breda opende op 6 februari 2015 het nieuwe Gezondheid
en Technologie Laboratorium (GET-LAB). Dit lab is een laag-drempelige ruimte met techniek die nu al beschikbaar is voor consumenten, zoals de zorgrobot Paro, gezondheidsapps, han-dige bewegingssensoren, een slimme medicatiedispenser en
het Fietslabyrint: een virtuele fietstocht voor (dementerende) ouderen. Onderzoekers en docenten van het lectoraat Active Ageing van Avans werken samen met Thebe, Surplus en de
GGD West-Brabant. Om vertrouwd te raken met mogelijke technische hulpmiddelen kunnen studenten en zorg- en wel-zijnsprofessionals in het laboratorium terecht. Drie thema's staan daarbij centraal: leefstijl, dementie en zorg in de wijk.

......................................................................

“IN HET LAB KUNNEN STUDENTEN EN PROFESSIONALS DE NIEUWE TECHNOLOGIEËN PROBEREN. ZO LEREN ZE DE TECHNOLOGIE OPTIMAAL IN TE ZETTEN”

Vivette van Cooten, projectleider van het
GET-LAB Avans Hogeschool Breda:

......................................................................

BEST PRACTICE

OUDEREN LANGER ZELFSTANDIG DANKZIJ ICT
Uitdroging bij ouderen komt regelmatig voor, met ernstige gevolgen
waaronder ziekenhuisopname. Een drinkherinneringsapparaat Obli
met een digitale verbinding naar een telefoon of tablet bevordert de vochtinname door ouderen en voorkomt uitdroging. Ook geeft het apparaat de mogelijkheid de hoeveelheid ingenomen vocht digitaal
te volgen. In 2014 onderzocht de GGD, met subsidie van het CZ-fonds
en samen met een huisartspraktijk uit Etten-Leur, de effectiviteit van dit apparaat. Het resultaat was positief. Vanaf 2015 wordt dit drinkherinne-ringsapparaat toegepast bij ouderen in Breda, als landelijke pilot voor
de aanpak “De zorg ontzorgd met ICT”. Hierin werkt de GGD samen met gemeente Breda, WIJ begint bij jou, Stichting Elisabeth en Fresh Idea Factory aan het doel dat 250 ouderen de Obli gaan gebruiken. De gemeente Breda vindt preventie onder en gezondheidsbevordering
bij ouderen belangrijk. Daarom faciliteert de gemeente onder andere activiteiten ter preventie van ondervoeding bij kwetsbare ouderen.

.................................................................................

“HET DRINKHERINNERINGSAPPARAAT OBLI KAN BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING MOGELIJK WORDEN INGEPAST IN DE AANPAK GERICHT OP HET VOORKOMEN VAN ONDERVOEDING”

Juan Seleky, beleidsadviseur ouderen,
Directie Ontwikkeling gemeente Breda:

.................................................................................

BELEID

MINISTERIE VAN VWS WIL SNEL VOORWAARTS!
Op het terrein van eHealth werkt het Ministerie van VWS aan drie concrete doelen.

Binnen vijf jaar:
heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot medische gegevens;
kan 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelfstandig metingen uitvoeren;
heeft iedereen die zorg en ondersteuning thuis krijgt de mogelijkheid tot beeldschermzorg.

Minister Schippers noemde tijdens het eHealth convention 2014 innovaties keihard nodig.

INFOGRAPHIC | KANSEN EN KEERZIJDEN VAN ONLINE

https://appsto.re/nl/_WmS0.i

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/gemeenten-zoeken-naar-rol-in-e-zorg.9460392.lynkx

https://eenbredeblikopgezondheid.wordpress.com/2014/08/27/stapsgewijs-onderzoek-met-wearables/

http://www.nictiz.nl/page/eHealth/eHealth-monitor

http://www.avans.nl/onderzoek/projecten/inleiding/active-ageing/get-lab

http://www.obli.info/

http://www.cz.nl/over-cz/cz-fonds/aanvragen/projecten

http://doorbraakmetdezorg.nl/nieuws/detail/ouderen-langer-zelfstandig-dankzij-ict-innovaties

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/02/kamerbrief-over-e-health-en-zorgverbetering.html

http://www.frankwatching.com/archive/2014/11/25/innovaties-in-de-zorg-keihard-nodig/

inhoud

Bevorder mediawijsheid

Technology by MagStream Real Time Publishing