Gezondonline

Magazine cover

inhoud

Slimme internettoepassingen en nieuwe media helpen om zo lang mogelijk gezond mee te doen en elkaar daarbij te steunen.
Er zijn volop kansen voor gemeentelijk beleid. In de woorden van de directeur- generaal van het Ministerie van VWS: “eHealth is niet iets wat u erbij doet, het is noodzaak”. Voor een definitie van eHealth
zie deze link.

In dit magazine staan eHealth-
toepassingen voor verschillende doel-groepen. De komende jaren zullen online ontwikkelingen een grote impact hebben op de gezondheid en veiligheid van inwo-ners. Zij zullen vaker hun eigen gezond-heidswaarden gaan meten en volgen.
Ook zullen ze vaker online ondersteuning zoeken en ontvangen. Deze ontwikkeling vraagt het 'wijs' omgaan met sociale media, door burgers zelf, door zorgverleners en door gemeenten. Er blijft echter een groep mensen waarvoor eHealth ongeschikt is.

.........................................

KANSEN EN KEERZIJDEN

GEZOND ONLINE:

MANAGE EEN CRISIS ÓÓK ONLINE

.............................

"Social media en online bepalen voor een groot deel het beeld rondom een incident."

.............................

MANAGE EEN CRISIS ÓÓK ONLINE

VERSTERK ONLINE ADVIES

...........................................

“Ouders zitten zelf aan de knoppen bij Mijn Kind in Beeld: een digitaal portaal van de Jeugdgezondheidszorg in
West-Brabant.”

...........................................

VERSTERK ONLINE ADVIES

BEVORDER SAMEN
REDZAAM ONLINE

.............................

“WeHelpen geeft
regie op je leven
en stimuleert
informele zorg.”

.............................

BEVORDER SAMEN
REDZAAM ONLINE

BEVORDER
MEDIAWIJSHEID

.............................

“Als cyberpesten of
andere online
problemen uit de
hand lopen, is de maatschappelijke
onrust groot.”

.............................

BEVORDER
MEDIAWIJSHEID

ZET ‘ONLINE’ IN VOOR PREVENTIE

.............................

“eHealth maakt
tijd vrij bij zorg-
verleners voor degenen
die daar behoefte
aan hebben of die
het nodig hebben.”

.............................

ZET ‘ONLINE’ IN VOOR PREVENTIE

http://radboudreshapecenter.com/blog/op-zoek-naar-een-definitie-van-ehealth/

www.socialevraagstukken.nl/site/2014/12/18/voorkom-dat-de-digitale-wereld-mensen-toegang-tot-werkelijke-wereld-blokkeert

Manage een crisis ook online

Versterk online advies

Bevorder samen redzaam online

Bevorder mediawijsheid

Zet online in voor preventie

Voorwoord

Zet online in voor preventie

Technology by MagStream Real Time Publishing