Gezondonline

Magazine cover

Voorwoord

Annemieke van der Zijden,
directeur publieke gezondheid

Annemieke van der Zijden,
directeur publieke gezondheid

over online toepassingen om de publieke gezondheid en veiligheid te bevorderen. We besteden aandacht aan de kansen, maar ook aan de keerzijden. Aandacht voor online veiligheid is dringend nodig. Hoe mediawijs is uw gemeente en welke acties onderneemt u op dit terrein?

UW UITDAGING
Meer taken met minder budget. Ook uw gemeente heeft te maken met de gevolgen van de decentralisaties. Deze ontwikkelingen vragen om scherpe en weloverwogen keuzes in het beleid en de begroting van uw gemeente. Waar legt u daarin de accenten zodat zo veel mogelijk inwoners zo lang en zelfstandig mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving? Ook wanneer er sprake is van een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking.

HET DOEL
Wie meedoet is gezonder en gelukkiger. En wie gezond en gelukkig is doet beter mee. Dat geldt voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. En dat geldt overal: in de leef-, werk- en leeromgeving.

GEZOND ONLINE
Een game zodat u kunt oefenen voor een crisis of apps waarmee inwoners hun gezondheid meten of advies krijgen: dit magazine gaat

GEZOND WEST-BRABANT

EDITIES

EDITIES

VEILIG ÉN GEZOND: VEILIG VOELEN, GELUKKIGER LEVEN

VEILIG ÉN GEZOND: VEILIG VOELEN, GELUKKIGER LEVEN

GEZOND IS KRACHTIG: VOOR ÍEDEREEN

GEZOND IS KRACHTIG: VOOR ÍEDEREEN

KANSEN & KEERZIJDEN VAN ONLINE

KANSEN & KEERZIJDEN VAN ONLINE

GEZOND LEVEN: JE KUNT ER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN

GEZOND LEVEN: JE KUNT ER NIET VROEG GENOEG MEE BEGINNEN

INFECTIEZIEKTEN:
HET IS VIJF VOOR TWAALF

INFECTIEZIEKTEN:
HET IS VIJF VOOR TWAALF

SPECIALS

SPECIALS

SAMEN VEILIG:
SAMEN VOORKÓMEN

SAMEN VEILIG:
SAMEN VOORKÓMEN

GEZOND EN ZELFREDZAAM MET
E-HEALTH

GEZOND EN ZELFREDZAAM MET
E-HEALTH

KRACHTIG SAMENWERKEN:
VITALE INWONERS

KRACHTIG SAMENWERKEN:
VITALE INWONERS

INTEGRATIE: HAND IN HAND MET GEZONDHEID

INTEGRATIE: HAND IN HAND MET GEZONDHEID

DRUGS: GEZOND GEBRUIK
BESTAAT NIET

DRUGS: GEZOND GEBRUIK
BESTAAT NIET

GEZOND MEEDOEN: ALS JE GEZOND BENT, KUN JE MEEDOEN!

GEZOND MEEDOEN: ALS JE GEZOND BENT, KUN JE MEEDOEN!

NAAR SCHOOL: EEN GEZONDE START VOOR DE TOEKOMST

NAAR SCHOOL: EEN GEZONDE START VOOR DE TOEKOMST

http://ggdgezondwestbrabant5.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant4.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant3.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant2.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdgezondwestbrabant.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial06.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial05.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial04.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial03.gezondwestbrabant.nl/

http://ggdgezondwestbrabantspecial02.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

http://ggdspecial1.gezondwestbrabant.nl/#!1-Cover

Cover

inhoud

Technology by MagStream Real Time Publishing